Logo: Powiat Średzki Gmina Międzyrzecz Logo: Odlotowy Miedzyrzecz

Logo: MigamMigam Logo: BIPBIP
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

Narzędzia i usługiNajbliższe wydarzenia

26-05-2017

Rekrutacja do Technikum Rybackiego w Sierakowie

Ilustracja do informacji: Rekrutacja do Technikum Rybackiego w Sierakowie
W imieniu Zarządu LGR Obra – Warta informujemy, że każdy nowy uczeń 1 roku klasy rybackiej Technikum Rybackiego w Sierakowie, który będzie kontynuował naukę w październiku 2017 roku otrzyma jednorazowe wsparcie z Rybackiego Programu Stypendialnego w wysokości 500,00 zł.
 
Bernard Dorożała
Kamil Sieratowski
 
Więcej na temat rekrutacji: strona internetowa ZS Sieraków
26-05-2017

Służba przygotowawcza umożliwi Ci pracę w wojsku

Ilustracja do informacji: Służba przygotowawcza umożliwi Ci pracę w wojsku
25-05-2017

Oferta - Parafia pw. Św. Jana Chrzciciela

Ilustracja do informacji: Oferta - Parafia pw. Św. Jana Chrzciciela
Oferta organizacji pozarządowej
 
Burmistrz Międzyrzecza informuje, że do tutejszego Urzędu wpłynęła oferta Parafii p.w. Św. Jana Chrzciciela  w Międzyrzeczu na realizację zadania publicznego obejmującego działania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. Festyn Rodzinny.
Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) na podstawie oferty realizacji zadania publicznego, złożonej przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w  art. 3 ust. 3, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego może zlecić realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert.
 
Zgodnie z art. 19a ust. 4 każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.
 
Wszelkie uwagi dot. oferty prosimy zgłaszać do tutejszego Urzędu: tel. 957426980 lub  pocztą elektroniczną eizydorczyk~@~miedzyrzecz~.~pl
25-05-2017

Oferta ZHP

Ilustracja do informacji: Oferta ZHP
Oferta organizacji pozarządowej
 
Burmistrz Międzyrzecza informuje, że do tutejszego Urzędu wpłynęła oferta Chorągwi Ziemi Lubuskiej Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Międzyrzecz ZHP im. Zawiszaków na  realizację zadania publicznego obejmującego działania w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży pn. Obóz harcerski „ Tajemnice Borów Tucholskich”.
Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm. ) na podstawie oferty realizacji zadania publicznego, złożonej przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w  art.  3  ust. 3, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego może zlecić realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert.
 
Zgodnie z art. 19a ust. 4 każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.
 
Wszelkie uwagi dot. oferty prosimy zgłaszać do tutejszego Urzędu: tel. 95 7426941 lub  pocztą elektroniczną mmazur~@~miedzyrzecz~.~pl
25-05-2017

Oferta PTTK

Ilustracja do informacji: Oferta PTTK
 
22-05-2017

Rodzinna gra miejska w Międzyrzeczu!

Ilustracja do informacji: Rodzinna gra miejska w Międzyrzeczu!
Z okazji Nocy Muzeów, 20 maja odbyła się pierwsza w historii Międzyrzecza rodzinna gra miejska. Do udziału w wydarzeniu zgłosiło się blisko 200 mieszkańców. Drużyny miały do rozwiązania rozmaite zadania, głównie związane z historią miasta, jego ciekawymi zabytkami, niezwykłymi i tajemniczymi miejscami. Gra przeprowadzona została w dwóch turach, dziennej i nocnej. W pierwszej turze zwyciężyła drużyna o nazwie Rebelia a w drugiej na najwyższym stopniu podium stanęła ekipa Aktywni z Bukowca. Wszyscy uczestnicy obdarowani zostali przez burmistrza Remigiusza Lorenza upominkami.
Międzyrzeczanie spisali się na medal, pokazali, że potrafią się wspólnie bawić i wszyscy zgodnie stwierdzili, że gra okazała się wspaniałym przedsięwzięciem, które trzeba jak najszybciej powtórzyć, co też obiecał burmistrz.
 
Serdecznie dziękujemy naszym niesamowitym strażakom, którzy przygotowali kilka konkurencji do gry oraz zaprezentowali zabytkowy sprzęt strażacki. Dzięki Waszemu poświęceniu i zaangażowaniu międzyrzeczanie mogli poznać tajniki pracy strażaka i świetnie się przy tym bawić.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

95Galeria zdjęć: Rodzinna gra miejska w Międzyrzeczu!

17-05-2017

Towarzyski turniej Akademii Młodych Orłów

Ilustracja do informacji: Towarzyski turniej Akademii Młodych Orłów
W niedzielę 17 maja odbyło się piłkarskie święto w Międzyrzeczu. Mowa o towarzyskim turnieju AMO, który objęty został patronatem Burmistrza Międzyrzecza Remigiusza Lorenza. Dlaczego święto? Gdyż w trakcie czterogodzinnych zmagań na sztucznej płycie stadionu miejskiego rywalizowało ponad 170 dzieci! Z zaproszenia trenerów miejscowej AMO skorzystali reprezentanci Akademii Młodych Orłów Zielona Góra i Poznań oraz Lubuskiej Kadry Czeka Zbąszynek – projektu Lubuskiego Związku Piłki Nożnej, który w naszym województwie funkcjonuje od jesieni.
 
Tradycją turniejów i sparingów AMO jest brak jakichkolwiek klasyfikacji, najważniejszy jest wszechstronny rozwój zawodnika oraz swoboda w podejmowaniu boiskowych decyzji. KOT (komitet oszalałych trenerów) i KOR (komitet oszalałych rodziców) nie ma miejsca. Rodzicom międzyrzeckiej akademii należą się ogromne podziękowania za gościnę i pomoc w organizacji.
 
Podziękować należy także burmistrzowi za nieocenione wsparcie, dyrektorowi MOSiW Grzegorzowi Rydzaniczowi za udostępnienie obiektu na powyższy cel, trenerowi Orła Międzyrzecz Henrykowi Stawaszowi za przełożenie meczu juniorów, gościom z Zielonej Góry, Poznania oraz Zbąszynka za uczestnictwo w jakże pożytecznym pod względem szkoleniowym spotkaniu.
 
Już niebawem Dni Talentu, czyli czas rekrutacji do Akademii Młodych Orłów Międzyrzecz na nowy sezon.
 
Należy przyjść w jednym, wybranym z poniższych terminów, uwzględniając rok urodzenia dziecka.
Dni Talentu odbędą się na boisku Orlik, os. Kasztelańskie 8 w Międzyrzeczu (przy pływalni).
 
02.06.2017 ( piątek)
17.00 – 18.00 SKRZAT (r. ur. 2011-2012)
18.00 – 19.00 ŻAK (r. ur. 2009-2010)
19.00 – 20.00 ORLIK (r. ur. 2007-2008)
 
03.06.2017 (sobota)
10.00 – 11.30 SKRZAT
11.30 – 13.00 ŻAK
13.00 – 15.00 ORLIK
 
04.06.2017 (niedziela)
10.00 – 11.30 SKRZAT
11.30 – 13.00 ŻAK
13.00 – 15.00 ORLIK
 
09.06.2017 ( piątek)
17.00 – 18.00 SKRZAT
18.00 – 19.00 ŻAK
19.00 – 20.00 ORLIK
 
10.06.2017 (sobota)
10.00 – 11.30 SKRZAT
11.30 – 13.00 ŻAK
13.00 – 15.00 ORLIK
 
11.06.2017 (niedziela)
10.00 – 11.30 SKRZAT
11.30 – 13.00 ŻAK
13.00 – 15.00 ORLIK
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

16-05-2017

XXXV sesja Rady Miejskiej

Ilustracja do informacji: XXXV sesja Rady Miejskiej
Informacja o organizacji sesji Rady Miejskiej
 
            Na podstawie art. 11 b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym i art. 18 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. informuję, że
23 maja 2017 r. o godz. 1100
w sali narad Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
odbędzie się XXXV sesja Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
 
Porządek obrad:
 
 1. Sprawy regulaminowe:
  1. otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,
  2. porządek obrad.
 2. Sprawozdanie za 2016 rok z działalności gminnych jednostek: Ośrodka Pomocy Społecznej, Środowiskowego Domu Samopomocy, Gminnego Zespołu Oświaty, Międzyrzeckiego Ośrodka Sportu i Wypoczynku, Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury, MRU Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy w Pniewie, Zakładu Gospodarki Lokalowej.
 3. Ocena zasobów pomocy społecznej dla Gminy Międzyrzecz.
 4. Podjęcie uchwały (projekt nr 1) w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego w latach szkolnych 2017/2018 – 2021/2022 uczniom oddziałów klas III i w latach szkolnych 2017/2018 – 2018/2019 uczniom oddziałów klas VI szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Międzyrzecz.
 5. Podjęcie uchwały (projekt nr 2) w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
 6. Podjęcie uchwały (projekt nr 3) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2017.
 7. Podjęcie uchwały (projekt nr 4) w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
 8. Podjęcie uchwały (projekt nr 5) o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Międzyrzecz.
 9. Podjęcie uchwały (projekt nr 6) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości na okres do 10 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy.
 10. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli działalności Międzyrzeckiego Ośrodka  Sportu i Wypoczynku w latach 2016 – 2017.
 11. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym oraz z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 12. Informacja Przewodniczącego Rady o działalności w okresie międzysesyjnym.
 13. Interpelacje, zapytania radnych i odpowiedzi.
 14. Wolne wnioski i informacje.
 15. Zamknięcie obrad sesji.
 
 
Przewodnicząca Rady Miejskiej
             w Międzyrzeczu
                Maria Kijak
 
15-05-2017

Ankieta - Budżet Obywatelski 2018

Ilustracja do informacji: Ankieta - Budżet Obywatelski 2018
Już od dziś do 5 czerwca można oddać głos na wybrane przez siebie zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego 2018. Głosować można elektronicznie, za pomocą ankiety zamieszczonej poniżej (klikając na baner) oraz tradycyjnie na karatch do głosowania (można je otrzymać w ratuszu w pok. 103 lub poniżej klikając na wybrany link) wrzucając je do urny w sekretariacie Urzędu Miejskiego.
 
Zachęcamy do głosowania by wspólnie budować Międzyrzecz!
 
 
Karty do głosowania
15-05-2017

Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze zaprasza na spotkanie

Ilustracja do informacji: Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze zaprasza na spotkanie
Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze zaprasza na spotkanie informacyjne potencjalnych beneficjentów, którzy są zainteresowani aplikowaniem o środki w konkursie ogłoszonym 31 marca 2017 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 6 Regionalny rynek pracy, Działanie 6.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy niezarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy
 
 
Spotkanie w Zielonej Górze
Miejsce: Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze
ul. Wyspiańskiego 15
65-036 Zielona Góra
pokój 01
Termin: 16 maja 2017 r., godz. 900 – 1400
Formularz należy przesłać do 15 maja 2017 r.


Agenda spotkania:
 1. Regulamin konkursu – kluczowe zagadnienia/wymagania w kontekście ubiegania się o dofinansowanie.
 2. Lokalny System Informatyczny (System LSI2020) – zagadnienia techniczne.
 3. Zasada równości szans w perspektywie finansowej 2014-2020.
 
Osoby zainteresowane uczestnictwem w spotkaniach proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go na adres e-mail.
 
W przypadku dużego zainteresowania uczestnictwem w spotkaniach Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze zastrzega sobie możliwość: ograniczenia liczby osób zgłoszonych na formularzu z jednej instytucji i/lub wcześniejszego zakończenia przyjmowania zgłoszeń, o czym powiadomi Państwa w przesłanej informacji zwrotnej dotyczącej zgłoszenia.
 
W przypadku zgłoszenia się na dane spotkanie liczby osób mniejszej niż 5 Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze zastrzega sobie możliwość rezygnacji z przeprowadzenia spotkania. W takim przypadku osobom zainteresowanym uczestnictwem w spotkaniu zaproponowany zostanie inny termin, o ile spotkanie w innym terminie będzie organizowane i/lub będzie możliwość przyjęcia na nie większej liczby osób.
Udział w spotkaniach jest bezpłatny, warunkiem uczestnictwa jest wysłanie formularza zgłoszeniowego w wyżej wskazanych terminach.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Zielonej Górze, ul. Wyspiańskiego 15, pokój 311, numer telefonu 68 456 56 04, adres e-mail e-mail.
 
Do działań Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze dołącza się Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim – kontakt: http://rpo.lubuskie.pl/punkty-informacyjne
 
 
1 ... 4 5 6 7 8 ... 67