Logo: Powiat Średzki Gmina Międzyrzecz Logo: Odlotowy Miedzyrzecz

Logo: MigamMigam Logo: BIPBIP
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

Narzędzia i usługiNajbliższe wydarzenia

10-04-2017

Informacja o II posiedzeniu Młodzieżowej Rady Miejskiej.

Dnia 11 kwietnia 2017r. o godz.11:00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu odbędzie się II sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej.
 
Porządek obrad:
1. Sprawy regulaminowe:
    a) otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,
    b) porządek obrad.
2. Złożenie ślubowania przez radnego Młodzieżowej Rady Miejskiej.
3. Harmonogram pracy rady
4. Sprawozdanie z działalności Młodzieżowej Rady Miejskiej.
5. Wolne wnioski i informacje. 
6. Zamknięcie obrad sesji.
07-04-2017

Program "Klub" - wsparcie dla klubów sportowych

Ilustracja do informacji: Program "Klub" - wsparcie dla klubów sportowych
Minister Sportu i Turystyki ogłosił PROGRAM "KLUB" w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży.
Program ma na celu:
- upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży,
- wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w dostępie do usystematyzowanej aktywności fizycznej,
- wsparcie instytucjonalne działalności podstawowych jednostek struktury organizacyjnej sportu polskiego – klubów sportowych w zakresie aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży,
- inwestycja w kapitał ludzki w sporcie dzieci i młodzieży,
- optymalizacja wykorzystania potencjału infrastrukturalnego przez samorządy lokalne w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży.
Program skierowany jest do klubów sportowych (działających w formie stowarzyszenia lub związków stowarzyszeń), których podstawowym celem działalności statutowej jest upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz uczniowskich klubów sportowych.
Łączna kwota wnioskowanej dotacji w ramach Programu KLUB nie może przekroczyć 10 000 zł – w przypadku klubu jednosekcyjnego oraz 15 000 zł w przypadku klubu posiadającego więcej niż jedną sekcję.
Środki mogą być przeznaczone na:
- dofinansowanie pracy szkoleniowej w klubie (np. trenera, instruktora),
- zakup sprzętu sportowego,
- organizację obozów sportowych.
Szczegóły konkursu dostępne są na stronie Ministerstwa Sportu i Turystyki https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2017-rok/1980,Minister-Sportu-i-Turystyki-oglasza-nabor-wnioskow-na-realizacje-w-2017-roku-pro.html
05-04-2017

Oferta Parafii p.w. Św. Wojciecha w Międzyrzeczu

Ilustracja do informacji: Oferta Parafii p.w. Św. Wojciecha w Międzyrzeczu
 
05-04-2017

Oferta Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Międzyrzeczu

Ilustracja do informacji: Oferta Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Międzyrzeczu

Załączniki

04-04-2017

Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorców

Ilustracja do informacji: Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorców
03-04-2017

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu w ratuszu

Ilustracja do informacji: Światowy Dzień Świadomości Autyzmu w ratuszu
2 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Świadomości Autyzmu, którego celem jest podnoszenie świadomości ludzi i propagowanie wiedzy na temat tego zaburzenia. Przy tej okazji Burmistrza Międzyrzecza Remigiusza Lorenza odwiedziła delegacja Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Miłą niespodziankę sprawiły przedszkolaki z "Bocianiego gniazda", które również aktywnie włączyły się w dzisiejsze obchody, przynosząc ze sobą niebieskie wstęgi. Przypominamy, że jest to kolor solidarności z osobami z autyzmem.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

03-04-2017

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii

Ilustracja do informacji: Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Międzyrzeczu informuje w sprawie wytycznych odnośnie sprzedaży bezpośredniej produktów pochodzenia zwierzęcego oraz wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny.
 
03-04-2017

Informacja Ministra Środowiska

Ilustracja do informacji: Informacja Ministra Środowiska
Informacja Ministra Środowiska w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń
 
03-04-2017

XXXIII sesja Rady Miejskiej

Ilustracja do informacji: XXXIII sesja Rady Miejskiej
Informacja o organizacji XXXIII sesji Rady Miejskiej
 
Na podstawie art. 11 b ust. 1 i 2 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, art. 18 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r.- zgodnie z zapisem § 49 ust. 7 Statutu Gminy Międzyrzecz informuję, że
 
3 kwietnia 2017 r. o godz. 1100
w sali narad Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
odbędzie się XXXIII sesja Rady Miejskiej.
 
 
Porządek obrad:
 
  1. Sprawy regulaminowe:
  1. otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,
  2. porządek obrad.
  1. Podjęcie uchwały (projekt nr 1) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2017.
  2. Zamknięcie obrad.
 
Przewodnicząca Rady Miejskiej
             w Międzyrzeczu
                 Maria Kijak
29-03-2017

Dzień Sołtysa w ratuszu

Ilustracja do informacji: Dzień Sołtysa w ratuszu
XXXII sesja Rady Miejskiej była okazją do złożenia serdecznych życzeń wszystkim sołtysom z okazji ich święta, które obchodziliśmy 11 marca. Burmistrz wraz z Przewodniczącą Rady Miejskiej życzył zadowolenia z wykonywanych obowiązków, a także podziękował za współpracę i liczne inicjatywy. Podkreślił, że pełnienie roli gospodarza wsi jest ogromnym wyzwaniem, a sołtys to wyjątkowa funkcja publiczna. Każdy sołtys obdarowany został upominkiem.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

1 ... 4 5 6 7 8 ... 62