Logo: Powiat Średzki Gmina Międzyrzecz

Logo: MigamMigam Logo: BIPBIP
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

Narzędzia i usługiNajbliższe wydarzenia

Inwestycje gminne

20-03-2018

Budowa chodnika na ulicy Dworcowej w miejscowości Bobowicko

Przedmiotowe zadanie obejmuje wykonanie chodnika wzdłuż ulicy Dworcowej w miejscowości Bobowicko. Długość planowanego chodnika wynosi około 300,0 mb. Opracowano dokumentację projektową budowy chodnika i wystąpiono z wnioskiem do właściwego organu administracji budowlanej o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. Po uzyskaniu stosownego zezwolenia ogłoszony zostanie przetarg na wykonanie robót budowlanych.
25-07-2018

Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na budynek użyteczności publicznej - budynek byłego Ogniska Muzycznego

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego podpisano umowę z Wykonawcą na realizacje przedmiotowej inwestycji. Obecnie wykonano wycinkę drzew, zdemontowano stolarkę okienną. Dokonano odkrycia ścian fundamentowych w celu wykonania izolacji przeciwwilgociowej. Obecnie przystąpiono do robót ogólnobudowlanych wewnątrz budynku.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

3Galeria zdjęć: Budynek byłego Ogniska Muzycznego 18.06.2018r.

Kolejny etap inwestycji

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

8Galeria zdjęć: Budynek byłego Ogniska Muzycznego 28.06.2018r.

Kolejny etap inwestycji

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

10Galeria zdjęć: Budynek byłego Ogniska Muzycznego 30.08.2018r.

Kolejny etap inwestycji

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

7Galeria zdjęć: Budynek byłego Ogniska Muzycznego 20.09.2018r.

Kolejny etap inwestycji

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

14Galeria zdjęć: Budynek byłego Ogniska Muzycznego 04.10.2018r.

Kolejny etap inwestycji

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

4Galeria zdjęć: Budynek byłego Ogniska Muzycznego 05.11.2018r.

25-07-2018

Budowa siłowni zewnętrznej przy boisku rekreacyjnym przy ul. Poznańskiej, Budowa placu zabaw dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej przy SP6, Budowa placu zabaw wraz z siłownią plenerową w miejscowości Kęszyca Leśna

Opracowano dokumentację projektową. Obecnie trwają prace związane z przygotowaniem przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

4Galeria zdjęć: Budowa placu zabaw dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej przy Szkole Podstawowej Nr 6 w Międzyrzeczu

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

10Galeria zdjęć: Budowa placu zabaw wraz z siłownią plenerową w miejscowości Kęszyca Leśna

25-07-2018

Wybieg dla psów z torem agility przy ul. Pięciu Świętych Braci Międzyrzeckich

Opracowano dokumentację projektową. Obecnie trwa procedura związana z uzyskaniem pozwolenia na budowę.
25-07-2018

Wyburzenie nieczynnego szaletu na terenie OW Głębokie

Opracowano dokumentację projektową w zakresie rozbiórki istniejącego szaletu. Po zakończeniu sezonu letniego zostaną wykonane roboty związane z wyburzeniem niniejszego obiektu.
25-07-2018

Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej – ulica Pamiątkowa w Międzyrzeczu

Trwają prace projektowe.
25-07-2018

Wykonanie oświetlenia LED przejść dla pieszych na terenie miasta Międzyrzecz

Podpisano umowę na wykonanie zadania w systemie zaprojektuj-wybuduj. Obecnie trwają prace projektowe.
25-07-2018

Budowa drogi – ul. Ks. Guzowskiego, ul. Sybiraków, ul. Żołnierska w Międzyrzeczu

Trwają prace projektowe.
25-07-2018

Wykonanie obelisku przy ul. Staszica w Międzyrzeczu

Opracowano dokumentację projektową wykonania pomnika „Pamięci Pionierom Ziemi Międzyrzeckiej”. Po uzyskaniu skutecznego zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, gmina Międzyrzecz przystąpi do realizacji zadania.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

25-07-2018

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wyszanowo

Opracowano dokumentację projektową. Po uzyskaniu skutecznego zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, gmina Międzyrzecz przystąpi do realizacji zadania.
1 2 3